Ne conformăm strict cerințelor şi reglementărilor ANEVAR. Evaluarea respectă standardele curente, pentru un nivel ridicat al încrederii în practica profesională de evaluare.

Studiu de caz Microsoft:
Mapps Master Appraisal - Companie nou înființată economisește 10.500 Euro cu Office 365 și investește în dezvoltare.

KODING despre MAPPS MASTER:
CUM SĂ ECONOMISEȘTI 10.500 euro