Pentru tranzacționarea părților sociale sau a acțiunilor, despăgubirea acționarilor, fuziuni şi divizări, lichidarea activelor, active necorporale precum brevete sau licențe.